lv
Nautika Kranjec

Adresa:
Nova Cesta 109, 10000 Zagreb, Croatia

Mail:
[email protected]

Telefon:
+385 (1) 3095 077

 x 
Košarica prazna
 
 

Odaberi valutu

RASPRODAJA

Summer 2017

1. Područje primjene

 
1.1 Svako korištenje ove internetske stranice koja je omogućena od strane tvrtke Vijci Kranjec „Internetska stranica Vijci Kranjec“, podliježe ovim Uvjetima korištenja. Ovi uvjeti korištenja mogu se dopunjavati, mijenjati ili zamijeniti drugim odredbama i uvjetima, npr. za kupovinu proizvoda i usluga. U postupku prijave, ili gdje prijava nije potrebna, pri pristupu ili korištenju Internetske stranice Vijci Kranjec prihvaća se postojeća verzija ovih Uvjeta korištenja.
 

2. Usluge

 
2.1 Ova Siemensova internetska stranica sadrži određene informacije i softver kao i, ovisno o slučaju, srodnu dokumentaciju za gledanje i skidanje.
 
2.2 Vijci Kranjec mogu u bilo kojem trenutku zaustaviti rad dijela ili cjele internetske stranice Vijci Kranjec. Zbog prirode internetskog i računalnog sustava, Tvrtka Vijci Kranjec ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za stalnu raspoloživost internetske stranice Vijci Kranjec.
 

3. Registracija, lozinka

 
3.1 Neke pojedine stranice  internetskih stranica Vijci Kranjec mogu biti zaštićene lozinkom. U interesu sigurnosti i osiguranja poslovnih transakcija, samo registrirani Korisnici mogu pristupiti spomenutim stranicama. Vijci Kranjec zadržavaju pravo da odbiju registraciju bilo kojem Korisniku. Tvrtka Vijci Kranjec posebno zadržava pravo da odluči da određene stranice, koje su prije bile slobodno dostupne, počnu zahtijevati registraciju. Tvrtka Vijci Kranjec ima pravo, u bilo kojem trenutku i bez obaveze objašnjavanja, odbiti Korisniku pravo pristupa u područje zaštićeno lozinkom blokirajući Podatke o Korisniku (kako su dolje utvrđeni), posebno ako Korisnik:
 
– koristi lažne podatke u svrhu registracije;
 – prekrši ove Uvjete korištenja ili zanemari njihovu dužnost skrbi prema Podacima o Korisniku;
 – prekrši bilo koji mjerodavni zakon pri pristupu ili korištenju  internetske stranice Vijci Kranjec; ili
 – ne koristi internetsku stranicu Vijci Kranjec duže vremena.
 
3.2 Korisnik mora pri registraciji dati točne podatke i, u slučaju da se ti podaci vremenom mijenjaju, ažurirati ih (koliko je to moguće – preko interneta) bez nepotrebnog odugovlačenja. Korisnik se mora pobrinuti da njegova e-mail adresa, u obliku u kojem je dostavljena tvrtki  Vijci Kranjec, bude stalno aktualna te da je to adresa preko koje se može stupiti u kontakt s Korisnikom.
 
3.3 Korisnik će pri registraciji morati unjeti lozinku poznatu samo Korisniku. Podaci o Korisniku omogućavaju Korisniku da vidi ili promjeni svoje podatke ili, prema potrebi, da opozove svoj pristanak na obradu podataka.
 
3.4 Korisnik se mora pobrinuti da Podaci o Korisniku ne budu dostupni trećoj strani te je odgovoran za sve transakcije i druge aktivnosti obavljene pod njegovim Podacima o Korisniku. Na kraju svakog korištenja interneta, Korisnik će se odjaviti sa stranica zaštićenih lozinkom. Ako i u mjeri u kojoj Korisnik postane svjestan da treće strane zlouporabljuju njegove Podatke o Korisniku, Korisnik će o tome pismeno ili, ovisno o slučaju, elektronskom porukom obavijestiti tvrtku Vijci Kranjec bez nepotrebnog odugovlačenja.
 
3.5 Nakon primitka obavjesti iz paragrafa 3.4 Vijci Kranjec će uskratiti pristup području zaštićenom lozinkom pod tim Podacima o Korisniku. Korisniku će pristup biti ponovno omogućen isključivo nakon što Korisnik pošalje prijavu tvrtki Vijci Kranjec ili nakon nove registracije.
 
3.6 Korisnik može u bilo kojem trenutku pismeno zatražiti prekid njegove registracije, pod uvjetom da brisanje neće prekršiti valjano obnašanje ugovornog odnosa. U tom slučaju Vijci Kranjec će ukloniti sve podatke o Korisniku i ostale spremljene podatke za osobnu identifikaciju Korisnika čim ti podaci više ne budu potrebni.
 

4. Prava korištenja informacija, softvera i dokumentacije

 
4.1 Korištenje informacija, softvera I dokumentacije stavljene na raspolaganje na internetsku stranicu Vijci Kranjec ili preko nje podliježe ovim Uvjetima korištenja ili, u slučaju ažuriranja informacija, softvera ili dokumentacije, podliježe primjenjivim uvjetima licencije koji su dogovoreni ranije sa tvrtkom Vijci Kranjec. Zasebno dogovreni uvjeti licencije imaju jaču pravnu snagu od ovih Uvjeta korištenja.
 
4.2 Vijci Kranjec Korisniku daju neisključivu i neprenosivu licenciju, za koju ne može biti dana podlicencija, za korištenje informacija, softvera i dokumentacije stavljene na raspolaganje Korisniku na internetskoj stranici Vijci Kranjec u dogovorenoj mjeri, ili u slučaju da ne postoji takav dogovor, u okviru svrhe u koju je tvrtka Vijci Kranjec isto stavila na raspolaganje.
 
4.3 Softver se stavlja na raspolaganje u objektnom kodu bez troška. Ne postoji pravo da se izvorni kod stavi na raspolaganje. Ovo se ne odnosi na izvorni kod vezan uz softver otvorenog izvora čiji uvjeti licnecije imaju prednost nad ovim Uvjetima korištenja u slučaju prijenosa softvera otvorenog izvora i čiji uvjeti predviđaju stavljanje izvornog koda na raspolaganje. U takvom slučaju će tvrtka Vijci Kranjec staviti izvorni kod na raspolaganje u zamjenu za plaćanje troškova.
 
4.4 Korisnik ne smije distribuirati informacije, softver i dokumentaciju trećoj strani u niti jednom trenutku niti ih smije iznajmljivati ili na bilo koji drugi način staviti na raspolaganje. Osim ako nije dopušteno imperativnim pravom, Korisnik ne smije mijenjati softver i dokumentaciju niti ih rastavljati, provoditi obrnuti inženjering ili dekompilirati softver ili odvojiti bilo koji dio istoga. Korisnik smije napraviti jednu pričuvnu kopiju (backup copy) softvera ako je to neophodno za osiguravanje daljnjeg korištenja u skladu s ovim Uvjetima korištenja.
 
4.5 Informacije, softver i dokumentacija su zaštićeni zakonima o zaštiti autorskog prava te međunarodnim ugovorima o autorskim pravima i ostalim zakonima i konvencijama koje se odnose na intelektualno vlasništvo. Korisnik će poštovati te zakone i, osobito, neće mijenjati, sakrivati ili uklanjati alfanumeričke kodove, znakove ili obavijeti o autorskim pravima ni iz informacija ni iz softvera ili dokumentacije ili njihovih kopija.
 

5. Intelektualno vlasništvo

 
5.1 Neovisno o posebnim odredbama § 4 ovih Uvjeta korištenja, informacije, ime branda i drugi sadržaji internetske stranice Vijci Kranjec ne smiju se mijenjati, kopirati, reproducirati, prodavati, iznajmljivati, koristiti, nadopunjavati ili na bilo koji drugi način koristiti bez dobivanja ranije pisane dozvole tvrtke Vijci Kranjec.
 
5.2 Osim prava korištenja i ostalih prava izričito zajamčenih ovim Uvjetima korištenja, Korisniku se ne daju nikakva druga prava niti se podrazumijevaju bilo kakve obaveze koje zahtijevaju dodjeljivanje daljnjih prava. Bilo koje i sva patentna prava i licencije su izričito isključene.
 

6. Dužnosti Korisnika

 
6.1 Pri pristupu ili korištenju internetske stranice Vijci Kranjec Korisnik neće
 
– nauditi drugim osobama, posebno maloljetnicima, ili kršiti njihova osobna prava;
 – kršiti javni moral svojim načinom korištenja;
 – kršiti prava intelektualnog vlasništva ili bilo koja druga vlasnička prava;
 – učitavati bilo kakav sadržaj koji sadrži virus, tzv. trojanca, ili bilo kakav drugi program koji bi mogao oštetiti podatke;
 – prenostiti, spremati ili učitavati hiperveze ili sadržaje na koje Korisnik nema prava, posebno u slučajevima kada su takve hiperveze ili sadržaji nezakoniti ili krše obaveze o povjerljivosti; ili
 – slati promidžbene ili nezatražene elektronske poruke (takozvani “spam”) ili lažna upozorenja ili viruse, oštećenja ili sličan material i Korisnik neće moliti ili nagovarati na učestvovanje u lutriji, sustavu grude (snowball system), lančanim pismima, piramidalnim igrama ili sličnim aktivnostima.
 
– masovno preuzimati podatke sa internetske stranice Vijci Kranjec
 
6.2 Vijci Kranjec mogu bilo kada odbiti pristup internetskoj stranici Vijci Kranjec osobito ako Korisnik prekrši neku od obveza koje proizlaze iz ovih Uvjeta korištenja.
 

7. Hiperveze

 
Internetska stranica Vijci Kranjec može sadržavati hiperveze na stranice trećih strana. Tvrtka Vijci Kranjec nije odgovorna za sadržaj takvih internetskih stranica te ne zastupa niti podržava takve internetske stranice ili njihov sadržaj kao vlastite pošto Vijci Kranjec ne kontroliraju informacije na spomenutim internetskim stranicama te nije odgovoran za sadržaj i informacije koje one pružaju. Korisnik sam snosi sav rizik korištenja spomenutih internetskih stranica.
 

8. Odgovornost za nedostatke u ispravi o vlasništvu ili kvaliteti

 
8.1 U mjeri u kojoj se informacije, softver ili dokumentacija stavljaju na raspolaganje bez naplate, isključena je svaka odgovornost za nedostatke u kvaliteti ili ispravi o vlasništvu informacija, softvera i dokumentacije, posebno u odnosu na njihovu točnost, ili za nepostojanje nedostataka ili nepostojanje zahtjeva ili prava trećih strana u odnosu na potpunost i/ili prikladnost za svrhu, osim u slučajevima namjerne greške ili prijevare.
 
8.2 Informacije na internetskoj stranici Vijci Kranjec mogu sadržavati specifikacije ili opće opise vezane uz tehničke mogućnosti pojedinih proizvoda koji u određenim slučajevima možda neće biti dostupni (npr. zbog promjena proizvoda). Tražene karakteristike proizvoda se, stoga, zajednički dogovaraju posebno u svakom pojedinom slučaju prilikom kupovine.
 

9. Druge odgovornosti, virusi

 
9.1 Odgovornost tvrtke Vijci Kranjec za nedostatke u odnosu na kvalitetu i vlasništvo se utvrđuje u skladu s odredbama § 8 ovih Uvjeta korištenja. Svaka daljnja odgovornost tvrtke Vijci Kranjec se isključuje osim u slučaju da je propisana zakonom, npr. Zakonom o odgovornosti proizvođača za proizvod ili u slučajevima namjerne greške, grube nepažnje, tjelesne povrede ili smrti, neispunjavanja jamčenih karakteristika, podmuklog prikrivanja nedostatka ili u slučaju kršenja temeljnih ugovornih obaveza. Odšteta u slučajevima kršenja temeljnih ugovornih obveza ograničena je na predvidljivu štetu tipičnu za ugovor osim u slučaju namjerne greške ili grube nepažnje.
 
9.2 Iako tvrtka Vijci Kranjec nastoji da na internetskoj stranici Vijci Kranjec ne bude virusa, Vijci Kranjec ne mogu jamčiti da ne postoje virusi na njegovim stranicama. Korisnik mora za svoju vlastitu zaštitu poduzimati neophodne korake da bi priskrbio odgovarajuće mjere sigurnosti te koristiti skener virusa prije skidanja informacija, softvera ili dokumentacije na računalo.
 
9.3 §§ 9.1 i 9.2 ne predviđaju niti podrazumijevaju bilo kakve promjene u dužnosti iznošenja dokaza na štetu Korisnika.

KONTAKTIRAJTE NAŠU TRGOVINU

Adresa:
Nova Cesta 109, 10000 Zagreb, Croatia

Mail:
[email protected]  

Telefon:
+385 (1) 3095 077 (phone)

Prijavite se za newslettere

Promijenite jezik

Koristimo kolačiće kako bismo pratili dolaske na naše stranice, ne spremamo nikakve podatke. Više o kolačićima i EU direktivi možete pročitati ovdje Privacy Policy.

Prihvaćam kolačiće sa ove stranice